Beibl.net 365 o storiau o’r Beibl

365 o storïau o’r Beibl. Dyma’r Beibl delfrydol i helpu ieuenctid i groesi’r bont o Feibl lliw i’r Beibl llawn. Cyfrol liwgar sy’n cyflwyno prif hanesion a themâu’r Beibl mewn 365 o storïau cryno. Daw’r testun o wefan beibl.net, ac … Continued

not rated £14.99 Add to basket
Beibl.net

Y Beibl mewn iaith hawdd i’w deall. Mae beibl.net wedi ei gyfieithu o’r ieithoedd gwreiddiol (Hebraeg a Groeg) i Gymraeg llafar, syml – mae’n berffaith i bobl ifanc, i ddysgwyr ac i Gymry o bob oed sydd am ddeall neges … Continued

not rated £14.99 Add to basket
Beibl Newydd – Y Storiwr

A selection of Bible stories specially chosen and retold for reading aloud to children. This book provides young children with an introduction to key events and characters from the Bible, building a foundation for greater understanding in later years. A … Continued

not rated £12.99 Add to basket
Y TESTAMENT NEWYDD A’R SALMAU

Argraffiad maint poced o’r Testament Newydd a’r Salmau fel y’u ceir yn argraffiad diwygiedig o’r Beibl Cymraeg Newydd (2004). A pocket-sized edition of the New Testament and Psalms, from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (2004).  

not rated £11.99 Add to basket
Y Beibl Cymraeg Newydd

Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw’r cyfieithiad safonol o’r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae’r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi’r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma’r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac … Continued

not rated £35.00 Add to basket
Y Testament Newydd/The New Testament

Bilingual version of the New Testament with parallel translations of the New Testament in Welsh and English; both are recent translations – the Welsh version from the revised version of Y Beibl Cymraeg Newydd (2004) and the English from the … Continued

not rated £14.50 Add to basket